Θεματικες

Prep IconΘεματικές κατηγορίες του Συνεδρίου:

  1. Αναζήτηση της ποιότητας στην εκπαίδευση
  2. Διεθνοποίηση της εκπαίδευσης
  3. Σύγχρονες διδακτικές και παιδαγωγικές προσεγγίσεις στην εκπαίδευση
  4. Διδακτική και Παιδαγωγική στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση
  5. Σύγχρονες τάσεις και προοπτικές στη Δια βίου μάθηση, Εκπαίδευση ενηλίκων, Ανοικτή μάθηση και εξ αποστάσεως εκπαίδευση και Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών
  6. Παιδαγωγική αξιοποίηση των Νέων Τεχνολογιών στη διδασκαλία και τη μάθηση, διαδικτυακή μάθηση, MOOCs (Massive Open Online Courses), Κοινωνικά Δίκτυα
  7. Καινοτόμες εκπαιδευτικές πρακτικές μέσω του εκπαιδευτικού πλαισίου STEAM (Science, Technology, Engineering, Arts and Mathematics) και Εκπαιδευτική Ρομποτική
  8. Ένταξη και διαφορετικότητα στη σύγχρονη εκπαίδευση, διαπολιτισμική εκπαίδευση, εκπαίδευση προσφύγων και μεταναστών και ειδική αγωγή
  9. Δέσμευση των μαθητών/φοιτητών (Students’ Engagement) ως προς τη φοίτησή τους και Αλληλεπίδραση στην Εκπαίδευση
  10. Εκπαίδευση για την αειφορία